top of page

Balíčky SCPR 

Nabízím 4 typy Balíčků, kdy každý je zaměřen na určitou oblast v životě.

V rámci Balíčku Vám očistím bloky v oblastech, které u balíčku uvádím a které jsou podle mých zkušeností nejčastějšími problémy v dané oblasti. Dále pak očistím další 2 oblasti bloků, na které se nechám navádět Vaším Vyšší já a které jsou specifické pro Vás. Celkem Vám tedy v rámci balíčku pročistím 10 oblastí, které obsahují vaše nejpodstatnější zablokování. 

Čištění Balíčků nabízím formou terapie na dálku. Jiná forma jen na základě individuální domluvy

Doba terapie čištění Balíčku je cca 1 hod.

Všechno ostatní probíhá shodně jako při Celkovém očištění SCPR.

 

Před vlastním čištěním Balíčku provádím přípravu na terapii, Vaše Základní očištění. 

Energetické čištění SCPR nabízím také samostatně.

Oblak se stříbrnou podšívkou
Hojnost 
Image by Zlaťáky.cz

V rámci tohoto balíčku zjistím a vyčistím bloky, kterými si hojnost v životě brzdíte.

Obsah balíčku:

 1. Bloky na hojnosti

 2. Programy

 3. Bloky na vnitřním dítěti

 4. Nevhodná přesvědčení

 5. Sliby a přísahy z minulých inkarnací

 6. Karmické, rodinné a rodové bloky

 7. Bloky Duše

 8. Bloky na Zodpovědnosti

Další 2 oblasti dle Vašeho Vyššího já

Láska v životě
Image by Mayur Gala

V rámci tohoto balíčku očistím Vaše bloky ovlivňující prožívání, přijímání, dávání lásky ve všech formách, od lásky sama k sobě, lásky partnerské, rodičovské, lásky k životu atd.

Obsah balíčku:

 1. Bloky na lásce

 2. Programy

 3. Negativní motivace

 4. Bloky na vnitřním dítěti

 5. Bloky Duše

 6. Bloky Bytosti

 7. Rozladění

 8. Duchovní bloky

Další 2 oblasti dle Vašeho Vyššího já

Rodinné vztahy 
Image by Roberto Nickson
Stín

V rámci tohoto balíčku očistím Vaše bloky, které ovlivňují Vaše vztahy v rodině od vztahů s dětmi, partnery, manželem/manželkou, rodiči až k rodu, předkům a další blízké vztahy.

Obsah balíčku:

 1. Programy

 2. Bloky na vnitřním dítěti

 3. Nevhodná přesvědčení

 4. Karmické, rodinné a rodové bloky

 5. Bloky Duše

 6. Harmonizace

 7. Bloky na Zodpovědnosti

 8. Duchovní bloky

Další 2 oblasti dle Vašeho Vyššího já

Traumata a strachy 

V rámci tohoto balíčku očistím Vaše bloky spojené s traumaty a strachy, zraněními, které Vám vznikly v dětství nebo prožitím nějaké silné události v životě, která Vás poznamenala.

Budu čistit:

 1. Strachy

 2. Programy

 3. Bloky na vnitřním dítěti

 4. Karmické, rodinné a rodové bloky

 5. Bloky Duše

 6. Bloky Bytosti

 7. Harmonizace

 8. Duchovní bloky

Další 2 oblasti dle Vašeho Vyššího já

Energetické očištění SCPR
pendulum-g57cffd28f-1920 – upraveno.png

Základní očištění SCPR nabízím formou terapie na dálku. Jiná forma není možná.

Doba Základního očištění je cca 30 min.

Očištění proběhne okamžitě, nenásleduje žádná doba aktivního a pasivního čištění.

Vše ostatní probíhá shodně jako při Terapii SCPR.

 

Základní očištění je velice zásadní, potřebné a prospěšné. Zbaví Vás energetických zátěží, negativních energií, entit, které mají vliv na všechny oblasti Vašeho života, na to, jak se cítíte a co v životě prožíváte.

 

V rámci balíčku Základní čištění kontroluji a v případě potřeby čistím toto:

 • Kontrolu Vašich Duchovních průvodců a je-li potřeba, jejich výměnu

 • Odvádění Přisedlých Duší z Vaší aury

 • Odpojení od Astrálních entit

 • Očištění od Temných entit

 • Odstranění Vašich Temných průvodců

 • Odstranění Nehmotných parazitů z Vaší aury

 • Odpojení od na Vás napojených lidí a bytostí

 • Odpojení od negativních astrálních světů, nastavení ochrany

 • Ukončení energetických útoků vedených na Vás

 • Odstranění vlivů Černé magie na Vás

 • Uzavření a Vaše odpojení od minulých, paralelních životů

 • Vyčištění bloků na duchovní práci

 • Čištění negativních motivací, které Vás zásadně blokují

 • Čištění Vaší aury od negativních energií

 • Čištění usazených negativních energií v těle

 • Nastavuji Vaši světelnou energetickou ochranu na 100 %

 • A další dle aktuální potřeby

bottom of page