"Utrpení se Vás nedrží, to Vy se držíte utrpení." Buddha

Ještě před několika lety jsme žili běžný materiálně zaměřený život plný stresu a spěchu. Jak s oblibou říkáme, byli jsme naplno připojeni k "Matrixu."

Duchovní život nám příliš neříkal. Svá těla jsme nešetřili a volání našich duší o pomoc jsme nevnímali. Vše se změnilo, když Jarmila vážně onemocněla. Klasická medicína nám k našemu zděšení nebyla schopna poskytnout adekvátní pomoc. Díky mnoha "náhodám" jsme se dostali k lidem a metodám, které nám pomohli pochopit... 

A společně jsme se vydali na cestu poznání.

Jarmila se uzdravila z nemoci, kterou lékařská věda označuje jako nevyléčitelnou. Zároveň dostala od Vesmíru dary v podobě schopností, kterými může pomáhat sobě i ostatním například díky úžasné metodě SCPR.

Luboš našel své poslání v metodách EFT a Kvantová léčba, která napravuje tělo a mysl.

Pocítili jsme, že naším dalším životním úkolem je ukazovat cestu k uzdravení lidem, kteří o to projeví opravdový zájem.

Chceme být majákem Vašeho návratu k sobě, protože to je jediná cesta k uzdravení těla i duše. 

Image by Davide Cantelli