09C7178B-8833-4D57-9D8A-16D422B3BB3D.jpe

Zdravím Vás,

jmenuji se Luboš a mým cílem a snahou je pomáhat lidem, kteří trpí zdravotními obtížemi, a to jak na fyzické, psychické či energetické úrovni.

Velmi často jsou zdravotní obtíže způsobeny, a mají prapůvod, ze špatných vzorců chování, které nám byly předány či jsme se je naučili v dětství a upevnili si je v dospívání.

Mojí snahou je, aby moji klienti pochopili, že musí převzít odpovědnost za své zdraví, protože jedině tak získají své zdraví zpět. Jsem vždy velmi rád, když vidím své klienty, kterým jsem pomohl znovu si začít užívat života.

K těmto cílům využívám metody, kterým jsem se naučil od učitelů a odborníků ve svém oboru, kteří mi předali část ze svých zkušeností a znalostí. Mezi ně patří například paní Sindy Katayama, která jako první „přivezla“ metodu EFT do ČR.            

 

Dále svým klientům nabízím terapie pomocí kvantové léčby, která se nazývá " Praktik kvantové léčby". Tato metoda je velmi efektivní v pomoci řešení zdravotních obtíží. Pomáhá zjistit pravou příčinu vzniku nemoci a zdravotních obtíží. Kvantová léčba pomáhá příčinu Vašich bolestí, strastí a nemocí napravit tzv. VYHOJIT,  nebo chcete li, ji opravit, a tím ji i odstranit. Další metodou, která je velmi účinná, je REFLEXNÍ TERAPIE. Díky reflexním ploškám a jejich Metafyzickým vlastnostem, můžeme odhalit pravou příčinu zdravotních obtíží či nemocí. 

 

Staňte se tvůrcem svého života, zdraví.

Jen Vy to můžete dokázat.